Tumchi Kimmat Tevha Hoil Jevha

Tumchi Kimmat Tevha Hoil Jevha

जग गरजेच्या नियमानुसार चालत असते, थंडीत ज्या सूर्याची वाट बघितली जाते, उन्हाळ्यात त्याच सूर्याचा तिरस्कार केला जातो..! तुमची किंमत तेव्हा होईल जेव्हा तुमची गरज लक्षात येईल…!