Ya 3 Lokana Kadhihi Visrayache Nahi

जीवनात तीन प्रकारच्या लोकांना, कधीही विसरायचं नाही… १) ज्यांनी तुम्हाला तुमच्या अडचणीच्या वेळी मदत केली.. २) ज्यांनी तुमच्या अडचणीच्या वेळी तुम्हाला सोडून पळ काढला.. आणि, ३) ज्यांनी तुम्हाला “अडचणीत” आणलं…