Love Funny Status in Marathi

खिशात असेल Money तर व्हाल तिच्या कुंकवाचे धनी.. नाहीतर तुमची राणी तुमच्या समोरच नेईल दुसरंच कुणी…