Chocolate Day Status Marathi

‘Kit-Kat’ चा स्वाद आहेस तू.. ‘Dairy Milk’ सारखी स्वीट आहेस तू.. ‘Cadbury’ पेक्षाही खास आहेस तू.. काहीही असो माझ्यासाठी, ‘Five Star’ आहेस तू… Happy Chocolate Day! Kit Kat Cha Swad Ahes Tu… Dairy Milk Sarkhi Sweet Ahes Tu, Cadbury Pekshahi Khass Ahes Tu, Kahihi Aso Majhyasathi Five Star Ahes Tu Happy Chocolate Day!