Ekmekanna Samjun Ghya

कोणीतरी बर्फाला विचारले, आपण एवढे थंड कसे? बर्फाने अगदी छान उत्तर दिले, माझा भूतकाळ पण पाणी आणि भविष्यकाळ पण पाणीच! मग मी गरम कोणत्या गोष्टीवर होऊ? आयुष्य खूप सुंदर आहे एकमेकांना समजून घ्या आणि जीव लावा…