Kunavarhi Prem Karne Ha Vedepana

Kunavarhi Prem Karne Ha Vedepana

कुणावरही प्रेम करणे हा वेडेपणा, कुणीतरी आपल्यावर प्रेम करणे ही भेट, आणि आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो, त्यानेही आपल्यावर प्रेम करणे म्हणजे नशीब…