Tag: Maitri Mhanje

Maitri Mhanje Marathi Charoli

मैत्री म्हणजे,
आपल्या विचारात,
सतत कुणी येणं असतं…
मैत्री म्हणजे,
न मागता समोरच्याला,
भरभरून प्रेम देणं असतं…

Maitri Mhanje Charoli

मैत्री म्हणजे,
तुझे मन आपोआप मला कळणं,
मैत्री म्हणजे,
माझ्या मनाचं नातं तुझ्याशी जुळणं…