Majhya Aayushyat Konitari Ase Yaave

Majhya Aayushyat Konitari Ase Yaave

मला ही वाटते माझ्या आयुष्यात, कोणीतरी असे यावे जो मला.. मला.. . . Blank चेक देऊन म्हणेल, खाली सही केलीय, तुला हवी ती रक्कम भर… . . आणि माझ्या मुलीच्या आयुष्यातुन, कायमचा चालता हो…