Best Good Morning Thought in Marathi

Best Good Morning Thought in Marathi

“हो” आणि “नाही” हे दोन छोटे शब्द आहेत, पण ज्याविषयी खूप विचार करावा लागतो… आपण जीवनात बऱ्याच गोष्टी गमावतो, “नाही” लवकर बोलल्यामुळे, आणि, “हो” उशिरा बोलल्यामुळे… Good Morning!

Premane Jodaleli Char Manse

प्रेमाने जोडलेली चार माणसे, आणि त्यासाठी लागणारे दोन गोड शब्द, हे वैभव ज्याच्या जवळ आहे तोच खरा श्रीमंत…

Navra Fakt Sarkari Nokrivalach Paheje

सरकारी बसमध्ये बसायला – नको, सरकारी शाळेत शिक्षण – नको, सरकारी दवखाण्यात उपचार – नको, मुलीला मात्र नवरा फक्त… “सरकारी नोकरीवालाच पाहिजे”

Pratyekashi Premanech Vagle Pahije

प्रत्येकाशी प्रेमानेच वागले पाहिजे, जे आपल्याशी वाईट वागतात, त्यांच्याशीही प्रेमानेच वागले पाहिजे, ते चांगले आहेत म्हणून नाही, तर आपण चांगले आहोत म्हणून…