Pratyekashi Premanech Vagle Pahije

प्रत्येकाशी प्रेमानेच वागले पाहिजे, जे आपल्याशी वाईट वागतात, त्यांच्याशीही प्रेमानेच वागले पाहिजे, ते चांगले आहेत म्हणून नाही, तर आपण चांगले आहोत म्हणून…

Aaple Dukh

आपले दुःख मोजक्या १% माणसांपाशीच व्यक्त करा, कारण ५०% लोकांना त्याची काही पर्वा नसते, आणि ४९% लोकांना तुम्ही अडचणीत आहात याचाच आनंद होतो…

Aayushyat Pratyek Kshan Ha Amulya Ahe

फुलपाखरु फ़क्त १४ दिवस जगते, पण ते प्रत्येक दिवस आनंदाने जगून कित्येक ह्रदय जिंकते, आयुष्यात प्रत्येक क्षण हा अमूल्य आहे, तो आनंदाने जगा आणि प्रत्येक ह्रदय जिंकत रहा…

Jivanat 3 Prakarchya Lokanna Visrayche Nahi

जीवनात तीन प्रकारच्या लोकांना कधीच विसरायचे नाही, १) ज्यांनी तुम्हाला तुमच्या अडचणीच्या वेळी मदत केली २) ज्यांनी तुमच्या अडचणीच्या वेळी पळ काढला आणि ३) ज्यांनी तुम्हाला अडचणीत आणले…