100+ नवरदेवासाठी मराठी उखाणे | Marathi Ukhane For Male | Navrdevache ukhane.

Marathi Ukhane For Male / मराठी उखाणे नवरदेवासाठी उखाणे हा भारतीय विवाहाचा एक भाग आहे. नवीन जोडप्याचे लग्न झाल्यावर त्यांना घरात प्रवेश करताना 2 ओळी बोलाव्या लागतात. भारतीय लग्नातील हा एक अतिशय मजेदार आणि आनंददायक क्षण आहे. प्रत्येक समाजात विवाह हा जीवनाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे,प्रत्येकाची परंपरा आणि संस्कृती जरी भिन्न असली, तरी जगभरात सर्वत्र … Read more