Tag: Mi Kelelya Chukinmule

Mala Maaf Kara Status

मी केलेल्या चुकांमुळे, तुम्ही दुखावणे साहजीकच आहे, मोठे पणाने माफ कराल, हीच

Bhagyashri S