Tag: Mi Tasa Shraddhavan

Mi Shravan Palto

मी तसा श्रध्दावान,
श्रावण नेहमी पाळतो,
श्रावणात फक्त दारू पितो,
नॉनव्हेज मात्र टाळतो…