Nashibaat Aani Hrudyat Fakt Evdhach Farak Aasto

Nashibaat Aani Hrudyat Fakt Evdhach Farak Aasto

नशिबात आणि हृदयात फक्त एवढाच फरक असतो, जो हृदयात असतो तो नशिबात नसतो आणि जो नशिबात असतो तो हृदयात नसतो…