Shivaji Sambhaji Quotes Marathi

पाठीवर शिवाजी आन छाताडावर संभाजी कोरलाय.. अन जीवाचं नाव भंडारा ठेवलाय, उधळला तरी येळकोट आन नाय उधळला तरी बी येळकोटच…! Sambhaji Shivaji Quotes Marathi Shivaji Sambhaji Status Marathi