Relationship Time Status Marathi

Relationship
त्याच्या सोबत ठेवा ज्याच्या जवळ
तुमच्यासाठी Time असेल..
स्वतःच्या फ़ुरसती नुसार बोलणारे
आयुष्यात खूप भेटतात…