Tag: Sarva Mangal Mangalye Shive Sarvarth Sadhike

Suprabhat Shubh Shukravar

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. आई

Status King