Shubh Ratri Shubh Swapna

शब्द बोलताना शब्दाला धार नको तर आधार असला पाहिजे.. कारण धार असलेले शब्द मन कापतात आणि आधार असलेले शब्द मन जिंकतात… शुभ रात्री शुभ स्वप्न !