Soni: Shejarchya Aaji Mala Khup Tras Dyaychya

Soni: Shejarchya Aaji Mala Khup Tras Dyaychya

‪सोनी: शेजारच्या आजी मला खुप त्रास दयायच्या, कुणाचंही लग्न ठरलं की माझे गाल ओढून म्हणायच्या, आता तुझा नंबर बरं का! मोनी: मग तू असं काय केलं ज्यामुळे त्यांची ती सवय सुटली? सोनी: त्यांना त्यांच्या स्टाईलमधे उत्तर दिले, कुणाच्या मरणाची बातमी आली की मी त्यांचा गाल ओढून म्हणायचे, आता तुमचा नंबर बरं का..!