Tag: Swarajya Ha Majha

Lokmanya Tilak Jayanti Status

स्वराज्य हा माझा, जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो मी, मिळवणारच, ज्याची मिशी

Status King