Mukhane Vitthal Vitthal Mhana

Mukhane Vitthal Vitthal Mhana

टाळ वाजे, मृदूंग वाजे, वाजे हरीची वीणा.. माउली – तुकोबा निघाले पंढरपूरा, मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा… सुप्रभात!