Sahan Karayachi Himmat Theva

ठेच तर लागतच राहिल,
ती सहन करायची हिंमत ठेवा,
कठीण प्रसंगात साथ देण्याऱ्या माणसांची किंमत ठेवा…