Tu Mala Sodun Dilyavar

Tu Mala Sodun Dilyavar

तू असं नको समजु की तू मला सोडून दिल्यावर मी जगुच शकणार नाही, अग वेडे आज ही त्या मुली जगताहेत ज्यांना मी तुझ्यासाठी सोडलं होतं…