Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale

Tujhe Jane Ayushyatun Kharach Nahi Parvadale

तुझे जाणे आयुष्यातून खरंच नाही परवडले,
अजूनही तुझ्या आठवणींनी मला नाही सोडले…