Funny Love Status for Her in Marathi

Funny Love Status for Her in Marathi

तुला राग आला की तू दिसतेस छान.. पण एक टक पाहत राहिले की, खाली झुकवतेस मान.. तुझ्या माझ्या जीवनात एक दिवस असा येणार आहे.. तुझी आई माझी सासू व माझी आई तुझी सासू होणार आहे…