Sodun Geleli Vyakti Status

Sodun Geleli Vyakti Status

तुमच्या रडण्याने जर गेलेली व्यक्ती परत येत असती तर… ती व्यक्ती तुम्हाला एकटे सोडूनच का गेली असती…