Vadil: Are Ek Kaal Asa Hota

Vadil: Are Ek Kaal Asa Hota

वडील: अरे, एक काळ असा होता, की मी पाच रुपयांत किराणासामान दूध, पाव आणि अंडी घेऊन यायचो… ☺ ☺ मुलगा: आता ते शक्य नाही, बाबा! आता तिथे सीसीटीव्ही बसवलाय…!