Tag: Vasantachi Pahat Gheun Aali

Gudi Padwa Shubhechha

वसंताची पहाट घेऊन आली, नवचैतन्याचा गोडवा, समृद्धीची गुढी उभारू, आला चैत्र पाडवा...

Status King