Sorry Tujhyavar Vishwas Thevlya Baddal

Sorry, तुझी काळजी घेतल्याबद्दल, Sorry तुझ्याशी सर्व Share केल्याबद्दल.. Sorry सर्वांबद्दल.. पण ह्या सर्वांपेक्षा जास्त Sorry.. तुझ्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल…

Majha Tujhyavar Kiti Vishwas Hota

Majha Tujhyavar Kiti Vishwas Hota

समजा तू मला धोका देण्यात यशस्वी झाला, तर असे समजू नको की, मी किती मूर्ख होती, तर असा विचार कर की, माझा तुझ्यावर किती विश्वास होता…