शुभ संक्रांत | Shubh Sankrant

शुभ संक्रांत | Shubh Sankrant

विसरुनी जा दुःख तुझे हे, मनालाही दे तू विसावा.. आयुष्याचा पतंग तुझा हा, प्रत्येक क्षणी गगनी भिडावा… शुभ संक्रांत!