Teen Darude Mitra

1 Min Read
तीन दारुडे मित्र पुणे स्टेशनवर लोणावळा लोकलची वाट बघत उभे होते. एवढ्यात लोकल येते, थांबते व सुटते. तीन पैकी एक जण तसाच प्लॅटफॉर्मवर रहातो. ☺ तो जोर जोरात हसू लागतो. ☺ आजुबाजुचे लोक हैराण? ह्याची गाडी चुकलीय आणि हा असा काय हसतोय? ☺ न राहवून काहीजण त्याला विचारतात काय झालं हसायला?. ☺ त्यावर तो म्हणतो, हसू नको तर काय करु? ☺ ते दोघे जण मला सोडायला आले होते… ☺ कमी प्या रे…. …

तीन दारुडे मित्र पुणे स्टेशनवर लोणावळा लोकलची वाट बघत उभे होते.
एवढ्यात लोकल येते, थांबते व सुटते.
तीन पैकी एक जण तसाच प्लॅटफॉर्मवर रहातो.

तो जोर जोरात हसू लागतो.

आजुबाजुचे लोक हैराण?
ह्याची गाडी चुकलीय आणि हा असा काय हसतोय?

न राहवून काहीजण त्याला विचारतात काय झालं हसायला?.

त्यावर तो म्हणतो, हसू नको तर काय करु?

ते दोघे जण मला सोडायला आले होते…

कमी प्या रे….

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *