Tras Hoto Tujhyapasun Dur Rahnyacha

रोज रोज त्रास होतो
तुझ्यापासून दूर राहण्याचा..
कधी खेळ हा थांबेल
संदेशाद्वारे बोलण्याचा…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.