Tu Dusaryashi Lagn Karne He Paap Ahe

“तुझं लग्न झालं आहे”
“तरी”
“मला तुझी आठवण येणं”
“पाप असेल”
“तर”
“तुझं माझ्यावर प्रेम असतांना
“तु दुसऱ्याशी लग्न करणं”
“हे देखील पापच आहे”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.