Tu Fakt Majha Aahes

मी “तुझी” आहे का नाही..
“हे मला नाही माहीत..”
पण,
“तू” “फक्त” आणि “फक्त”
“माझा” आहेस हे लक्षात ठेव”…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.