Tujhi Aathvan Marathi Charoli

तुझी आठवण येण्यासाठी
काळ वेळ लागत नाही..
तीही माझ्या सारखीच आहे,
तिलाही तुझ्या शिवाय
राहवत नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.