Tula Bhetnyachi Aas

जळणाऱ्या वातीला,
प्रकाशाची साथ असते…
नेहमी माझ्या मनात,
तुला भेटण्याची आस असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.