Tula Na Majhya Peksha Bhari Mulgi Bhetel

मुलीच्या त्या वाक्याला
जागतिक वाक्य,
म्हणून घोषित केले पाहिजे.
Sorry यार तू..
खूप चांगला मुलगा आहे.
तुला ना माझ्या पेक्षा
भारी मुलगी भेटेल…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.