Tula Pahilyashivay Divas Jaat Nahi

तू सुंदर दिसतेस त्याला तू काय करणार,
प्रेम करतो तुझ्यावर त्याला मी काय करणार,
पण काय आहे तुझ्यात मला कळत नाही,
तुला पाहिल्याशिवाय माझा दिवस जात नाही…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.