Tula Visrun Jagne Kathin Aahe

प्रेमात तुला दूर करणे कठीण आहे,
हा विरह सहन करणे कठीण आहे,
सोपे वाटते तुझ्या आठवणीत मरणे,
कारण तुला विसरून जगणे कठीण आहे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.