Tumhala Je Vatate Te Kara

जगाला काय आवडते ते करू नका,
तुम्हाला जे वाटते ते करा,
कदाचित उद्या तुमचे वाटणे,
जगाची “आवड” बनेल…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.