Tumhala Yash Milnaar Nahi Ase Samju Naka

तुम्ही लहान आहात म्हणून,
तुम्हाला यश मिळणार नाही
असे समजू नका कारण,
वाघ लहान असो की मोठा,
वाघच असतो…

Leave a Comment