Tuzhya Shivay Jagu Kasa Status

तुझ्याशिवाय जगणं काय
जगण्याचं स्वप्नंसुद्धा
पाहू शकत नाही,
श्वासाशिवाय काही क्षण
मी जगू शकतो,
पण तुझ्याशिवाय एकही
क्षण जगू शकत नाही…

2 thoughts on “Tuzhya Shivay Jagu Kasa Status”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.