Vaat Pahto Tujhya Yenyachi

वाट पाहतो तुझ्या येण्याची,
तू येऊन माझी होण्याची,
सारे काही तुला देऊनी,
तुझ्यात हरवून जाण्याची…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.