Vastu Shanti Invitation In Marathi

प्रत्येकाला हवं असतं एक आकाश,
उंच भरारी घेण्यासाठी..
प्रत्येकाला हवं असतं एक घर,
संध्याकाळी परत येण्यासाठी…

श्री कृपेंकरुन आम्ही नवीन बांधलेल्या वस्तूचा,
वास्तू शांती समारंभ XX वार दिनांक XX रोजी करण्याचे योजिले आहे,
तरी या मंगल प्रसंगी आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे…

आपले स्वागतोउत्सुक:

1 comment

  • Vaidehi on May 12, 2021 at 1:38 pm
  • Reply

  प्रत्येकाला हवं असतं एक आकाश,
  उंच भरारी घेण्यासाठी..
  प्रत्येकाला हवं असतं एक घर,
  संध्याकाळी परत येण्यासाठी…

  श्री कृपेंकरुन आम्ही नवीन बांधलेल्या वस्तूचा,
  Gruhapravesh ani Ganesh Pujan Friday 14/05/2021 रोजी करण्याचे योजिले आहे,
  तरी या मंगल प्रसंगी आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे…

  आपले स्वागतोउत्सुक: Shri Vijay S. Kangne
  Mrs. Vaidehi V. Kangne

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.