Whatsapp Reply Status Marathi

मला त्या लोकांशी बोलायला
खूप आवडतं.
जे खूप Fast Reply देतात.
त्यांचा Fast Reply
मला अशी जाणीव करून देतो कि,
त्यांना खरंच फक्त माझ्यासोबत बोलायचं…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.