Yash Tyana Bhetate Je Prayatn Kartat

कोणतेही कार्य अडथळ्यावाचून
पार पडत नाही..
शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात,
त्यांनाच यश प्राप्त होते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.