GURU PURNIMA Status Marathi

Latest GURU PURNIMA Status Marathi News

Guru Pornimechya Hardik Shubhechha

“आज गुरुपौर्णिमा” ज्यांनी मला घडवलं, या जीवनात मला जगायला शिकवलं, लढायला शिकवलं,

Status King

Guru Purnima Chya Shubhechha

“आज गुरुपौर्णिमा” माझ्या जीवनातील माझे गुरु आई-बाबा, माझे गुरुजन, माझे बंधू, माझी

Status King