SHUBH MANGALWAR Status Marathi

Latest SHUBH MANGALWAR Status Marathi News

Shubh Mangalvar Good Morning

शुभ मंगळवार गणपती बाप्पा मोरया... Good Morning !

Status King

शुभ मंगळवार शुभ सकाळ

सकाळ हसरी असावी, गणरायाची मूर्ती नजरेसमोर दिसावी, सुखी असावे गणरायाचे नाम, सोपे

Status King