Shivaji Sambhaji Quotes Marathi

पाठीवर शिवाजी आन
छाताडावर संभाजी कोरलाय..
अन जीवाचं नाव भंडारा ठेवलाय,
उधळला तरी येळकोट आन
नाय उधळला तरी बी येळकोटच…!

Sambhaji Shivaji Quotes Marathi


Download Image

Shivaji Sambhaji Status Marathi


Download Image

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.