Real Fact Love Status Marathi

जी मुलगी पहिल्या प्रेमाला सोडून
तुमच्या कडे येऊ शकते..
ती मुलगी कधीही तुम्हाला सोडून
दुसऱ्याकडे जाऊ शकते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.